Llamenos Gratis desde su País: Menú Administrativo
Desde USA: 714-221-6380
WhatsApp: +16572754250

Viajes a Japon 2021/2022

Capitales de Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 10 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3540

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko Ver Detalles

Capitales de Japón con Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 12 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4319

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Capitales de Japón y China Espiritual

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3911

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai Ver Detalles

Capitales de Japón y Gran China

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 19 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5423

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post Ver Detalles

Centro y Norte de Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 4643

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku Ver Detalles

Centro y Norte de Japón Fin Sapporo

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 11 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 3659

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo Ver Detalles

China Clásica y Contrastes de Japón con Hakone

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5496

Paises: China, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Pekin, Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

China Clásica y Japón Esencial con Hakone

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 16 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4823

Paises: China, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Pekin, Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

China Clásica y Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 14 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3840

Paises: China, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin, Tokio Ver Detalles

China Clásica y Tokio con Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 12 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3744

Paises: China, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Pekin, Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

China de Norte a Sur con Japón del Norte

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 26 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 7320

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Zhuhai, Macao, Hong Kong, Tokio, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo Ver Detalles

China de Norte a Sur con Paisajes de Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 22 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 6390

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

China de Norte a Sur con Tokio, Kioto y Osaka

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 20 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5675

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Tokio, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

China esencial con Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 11 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3179

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Tokio Ver Detalles

China Espiritual y Japón Esencial

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4463

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

China y sur de Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5340

Paises: China, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin, Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Clásicos de China y Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 17 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5147

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Clasicos de Corea y Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Seul
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 5592

Paises: Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tokio, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo Ver Detalles

Clasicos de Corea y Japón Fin Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Seul
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3827

Paises: Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tokio Ver Detalles

Contrastes de Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 9 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2670

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Contrastes de Japon fin Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 9 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3089

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Corea y Japon con Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Seul
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4272

Paises: Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

De Seúl a Hiroshima

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Seul
Duración: 7 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 1650

Paises: Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Descubre Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 5075

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku Ver Detalles

Descubre Japon Fin Sapporo

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 4079

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo Ver Detalles

Encantos Asiáticos

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 24 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 6666

Paises: China, Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin, Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tokio Ver Detalles

Encantos Asiáticos con Alpes Japoneses

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 26 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 7050

Paises: China, Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin, Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio Ver Detalles

Encantos de Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Sapporo
Duración: 11 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta noviembre 2022

Desde
US$ 3395

Paises: Japon.
Ciudades: Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Encantos de Japon Fin Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Sapporo
Duración: 7 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta noviembre 2022

Desde
US$ 2117

Paises: Japon.
Ciudades: Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku, Tokio Ver Detalles

Enigmas de Japón y China

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 16 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4632

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian Ver Detalles

Grandes Capitales

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2915

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Tokio, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Imágenes de China y Japón Esencial

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 11 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3720

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Japon Central

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2483

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko Ver Detalles

Japon Central fin Kioto

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 6 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 1679

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto Ver Detalles

Japon Central y Hakone

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2856

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Japón Clásico y China Milenaria

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 20 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5507

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai Ver Detalles

Japon Escenico

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 17 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 6125

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku Ver Detalles

Japon Escenico Fin Sapporo

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 5136

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo Ver Detalles

Japon Escenico y Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 19 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 6918

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Japon Esencial

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 7 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 1997

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Japón Esencial con Pekín

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 10 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3395

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Pekin Ver Detalles

Japón Esencial y China Auténtica con Chengdu

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3983

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Xian, Chengdu Ver Detalles

Japón Esencial y China Auténtica- Fin Xian

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 11 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3540

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Xian Ver Detalles

Japón Esencial y China de Norte a Sur - Fin Hong Kong

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 20 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5783

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Zhuhai, Macao, Hong Kong Ver Detalles

Japón Esencial y China de Norte a Sur - Fin Macao

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5364

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Zhuhai, Macao Ver Detalles

Japón Esencial y China Tradicional

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5088

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian Ver Detalles

Japon Esencial y Hakone

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2418

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Japon Esencial y Hakone fin Hiroshima

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 10 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3089

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Japon Esencial y Hakone fin Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 10 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3503

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Japon Espiritual y Tradicional

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 12 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3551

Paises: Japon.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Nara Ver Detalles

Japon Expres

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 9 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3053

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Nara Ver Detalles

Japon Inolvidable

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 9 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2939

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe Ver Detalles

Japón Tradicional con China Express

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 16 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4860

Paises: Japon, China.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian Ver Detalles

Japón Tradicional con Pekin y Shanghai

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4176

Paises: Japon, China.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai Ver Detalles

Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Hong Kong

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 25 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 7151

Paises: Japon, China.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Zhuhai, Macao, Hong Kong Ver Detalles

Japón Tradicional y Bellezas de China Fin Macao

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 23 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 6719

Paises: Japon, China.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Zhuhai, Macao Ver Detalles

Japón Tradicional y China Clásica con Chengdu

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5388

Paises: Japon, China.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu Ver Detalles

Japón Tradicional y China Mágica

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 19 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5627

Paises: Japon, China.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post Ver Detalles

Japón y China Tradicional

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4415

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin Ver Detalles

Juego de dinastías

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Shanghai
Duración: 16 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4704

Paises: China, Japon.
Ciudades: Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin, Tokio, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Leyendas de China y Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4715

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Luces de Japon y Corea

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Seul
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4319

Paises: Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio Ver Detalles

Maravillas de Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4799

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Monte Koya, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko Ver Detalles

Maravillas de Japon Fin Osaka

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 11 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3347

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe Ver Detalles

Norte de Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 10 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 3431

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku Ver Detalles

Norte de Japon Fin Sapporo

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 2448

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo Ver Detalles

Norte de Japon y Hakone

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 12 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 3950

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Oro, Jade y Bambú

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 10 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3551

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Osaka, Alpes Japoneses y Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Osaka
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2267

Paises: Japon.
Ciudades: Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio Ver Detalles

Paisajes de Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4332

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Monte Koya, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko Ver Detalles

Paisajes de Japon y Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5136

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Monte Koya, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Pekín y Clásicos de Corea y Japón Fin Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 16 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4763

Paises: China, Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Pekin, Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tokio Ver Detalles

Pekín y Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 6 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2052

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Tokio Ver Detalles

Pekín, Clásicos de Corea y Capitales de Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5274

Paises: China, Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Pekin, Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Tokio Ver Detalles

Pekin, Shanghai y Contrastes de Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4391

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Pekín, Shanghai y Japón Esencial

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 13 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4031

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Pekin, Shanghai, Tokio con Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 7 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta noviembre 2022

Desde
US$ 2543

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Shanghai, Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Perlas del Lejano Oriente

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2843

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Pekin Ver Detalles

Sueños de China y Japón

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4343

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Iyashi No Sato Nemba, Toyota, Kioto, Nara, Osaka, Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai Ver Detalles

Tokio con Monte Fuji, Pekin y Shanghai

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 9 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3119

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai Ver Detalles

Tokio con Monte Fuji y Pekin

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 8 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2747

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin Ver Detalles

Tokio y Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 3 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 798

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Tokio, Hakone y Monte Fuji

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 4 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 1236

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko Ver Detalles

Tokio, Kioto e Hiroshima

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 7 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2220

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Tokio, Kioto e Hiroshima fin Tokio

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 7 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2657

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Engyo-ji, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima, Hiroshima Ver Detalles

Tokio, Kioto y Alpes

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 6 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2063

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko Ver Detalles

Tokio, Kioto y Osaka

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 5 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 1560

Paises: Japon.
Ciudades: Tokio, Kioto, Nara, Osaka Ver Detalles

Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Hong Kong

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 21 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5952

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Zhuhai, Macao, Hong Kong Ver Detalles

Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur - Fin Macao

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 19 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 5531

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu, Pueblo Miao, Zhaoxing, Guangxiao, Chengyang, Longsheng, Guilin, Crucero Por El Rio Li, Yangshuo, Huangyao, Canton, Zhuhai, Macao Ver Detalles

Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 12 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 3816

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian Ver Detalles

Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express con Chengdu

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 14 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4152

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Chengdu Ver Detalles

Tokio, Monte Fuji y China Mágica

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Tokio
Duración: 15 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 4547

Paises: Japon, China.
Ciudades: Tokio, Kamakura, Odawara, Gora, Monte Fuji, Kawaguchiko, Pekin, Shanghai, Luoyang, Longmen, Sanmexia, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post Ver Detalles

Triángulo Asiático

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Pekin
Duración: 9 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta marzo 2023

Desde
US$ 2766

Paises: China, Japon.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shanghai, Tokio Ver Detalles

Viajando por Corea y Japon

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Seul
Duración: 22 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 6894

Paises: Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo, Toyako Onsen, Porotokotan, Ferry Tomakomai Sendai, Yamadera, Aizuwakamatsu, Ouchijuku, Tokio Ver Detalles

Viajando por Corea y Japon Fin Sapporo

Producto Europamundo.
()
Inicia en: Seul
Duración: 18 dias.

Salidas
Desde abril 2022
hasta octubre 2022

Desde
US$ 5316

Paises: Corea Del Sur, Japon.
Ciudades: Seul, Suwon, Jeonju, Haeinsa, Daegu, Busan, Ferry Busan Shimonoseki, Shimonoseki, Iwakuni, Itsukushima, Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Monte Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Parque De Los Monos, Kusatsu, Ikaho, Nikko, Sendai, Matshushima, Hiraizumi, Morioka, Hirosaki, Aomori, Hakodate, Onuma, Noboribetsu, Sapporo Ver Detalles

Sabias que...?

1. Un oficio muy singular: El oficio de limpiadores de orejas todavía perdura en la India. Forman parte de un grupo en extinción fácilmente identificable por los turbantes color naranja que llevan. Por 0,15 euros y en diez minutos uno puede tener los oídos limpios.

2. Las ciudades mas verticales: Pero lo que mucha gente no sabe es que, curiosamente, la región en la que vive más gente en las alturas es Hong Kong. Para que te hagas una idea, en todo su territorio hay más de 7.600 rascacielos.

3. El Mastil más Alto del Mundo: Está en Corea del Norte y mide más de 150 metros. En los años 80 Corea del Sur construyó uno enorme, de cerca de 100 metros de altura.

4. El Buda más alto del mundo: El más alto del mundo al aire libre de bronce de Buda sentado, la isla de Lantau,Hong Kong.